3×3 evaluatie

Voor situaties waarin het niet noodzakelijk of mogelijk is om een 100% dekking te bereiken, dan is de 3×3 aanpak een goed hulpmiddel. Ook helpt het als je met meerdere mensen aan een één stuk moet werken of dat je aan meningsvorming gaat doen. Het kost beperkt tijd en geeft een goede kapstok voor het nemen van beslissingen, het maken van een evaluatie of het bepalen van een strategie.

De 3×3 aanpak gaat als volgt in zijn werk:

Er zijn 3 onderdelen:

 • Wat ging er goed / wat willen we behouden;
 • Wat kan beter / wat is handig om aan te pakken;
 • Wat moet beter / wat pakken we als eerst aan;

Per onderdeel noemen we 3 punten met elk eenzelfde opbouw:

 • 1 zin over het punt wat je wilt maken;
 • 1 of 2 zinnen over wat het effect was;
 • 1 of 2 zinnen wat het beter zou maken (indien van toepassing);

De kern en directe winst van de 3×3 aanpak is dat je in een vroeg stadium keuzes maakt over wat belangrijk is en wat niet. Ook zorgt het voor een gewogen weging of weergave van wat belangrijk is. Dus niet alleen negatief, maar ook positief.

Wat doe je niet en wat doe je wel:

 • Je beperkt je altijd tot 3 punten. Dus geen twee of vier;
 • Je beperkt je tot vijf zinnen per punt. Dit kan altijd. Als je dit niet lukt, vraag hulp;
 • Je mag een thema uit wel verder uitwerken in latere hoofdstukken. En dan heb je meteen een goede samenvatting aan het begin;
 • Je kunt bv voor een projectplan, een afdelingsplan of een strategie best meerdere 3×3 analyses opnemen. Maar dan wel per speerpunt. En de speerpunten kunnen ook weer komen uit een 3×3 analyse, maar soms is dat niet handig;
 • Als je een 3×3 van meerdere mensen gaat samenvoegen, dan blijft het 3×3 principe staan. Je voegt gelijke punten samen en brengt met de inbrengers (en dus niet zozeer iedereen) het punt terug tot de kern van maximaal vijf regels;

In complexe gevallen is een gespreksleider handig om snel tot een conclusie te komen.
Tot slot dit. De 3×3 aanpak wordt ook wel toegepast bij het reviewen van grote documenten. Dit kan zeker, maar dan werk je met meerdere iteraties. Vraag in dit geval eerst advies over de te volgen aanpak en begeleiding.