C# interface artikelen

Deze interface is verplicht om te gebruiken. Wijzigingen kunnen voorgesteld worden aan Spinam A&I.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Kennisbank
{
 struct TArtikel
 {
 string Link2foto;
 string Introtekst;
 string Link2artikel;
 }

public interface TKennisMail_interface
 {
 void AnalyseerEmail(string EmailBody);
 string Tekst4PDF(int ArtikelId);
 string Tekst4Widget(int ArtikelId);
 string WoordenLijst(int ArtikelId, int MaxLetters);
 }

abstract class TKennisMail : TKennisMail_interface
 {
 private string email;
 public List<TArtikel> Artikelen;

void TKennisMail_interface.AnalyseerEmail(string EmailBody)
 {
 // Vertaal de emailbody naar artikelen
 //
 // voor alle gevonden artikelen:
 // assign gegevens aan nieuw artikel in Artikelen

throw new NotImplementedException();
 }

public string Tekst4PDF(int ArtikelId)
 {
 // maak pdf tekst van Artikelen[ArtikelId];

throw new NotImplementedException();
 }

public string Tekst4Widget(int ArtikelId)
 {
 // maak platte tekst van Artikelen[ArtikelId];

throw new NotImplementedException();
 }

public string WoordenLijst(int ArtikelId, int MaxLetters)
 {
 // maak woordenlijst met woorden die langer zijn dan MaxLetters
 // zorg dat er geen dubbele woorden in staan

throw new NotImplementedException();
 }
 }
}