PEITO maandag Projecten

Dit is de hoofdpagina van de informatie die gedeeld wordt met PEITO16AO-A, PEITO17AO-A en PEITO18AO-A voor het schooljaar 2018-2019.

Dit betreft de projectendag maandag aan de Boerierstraat. Elke klas heeft een eigen project en een project voor de werkgoep. De projecten per klas staan daar vermeld. Hier staat het gezamenlijke programma.

Iedere student moet in een groep zitten ome en cijfer te kunnen krijgen. Een studiegroep bestaat uit:

  • 2 of 3 studenten uit PEITO16AO-A
  • 1 of 2 studenten uit PEITO17AO-A
  • 2 studenten uit PEITO18AO-A

Het inleveren van opdrachten en uitwerkingen gaan via de volgende kleine website.