PEITO16AO-A

Dit is de hoofdpagina van de informatie die gedeeld wordt met PEITO16AO-A voor het schooljaar 2017-2018. Hier komen (of zijn al) informatie over lesstof en opdrachten voor PEITO16AO-A.

Het inleveren van opdrachten en uitwerkingen gaan via de volgende kleine website.

Aanvullende informatie:

Kerntaakformulieren PEITO16AO-A: