PEITI16AO-A KDA verslag

Keuzetraject

In de eerste fase van het keuzedeel onderzoekt de student in welk onderwerp hij/zij zich gaat verdiepen. Het resultaat van deze is een verslag met:

  • een zorgvuldige analyse van de voor hem/haar relevante software.
  • onderbouwing van de keuze naar de leidinggevende met steekhoudende argumenten.
  • nauwkeurige en heldere verwoording van het onderzochte en de keuze.

Studiefase

De student reflecteert op zijn kennis en vaardigheden en formuleert hierbij leerdoelen die in een document worden vastgelegd. Hij/zij plant zijn stappen in deskundigheidsontwikkeling.

De student volgt dan volgens de planning de instructie en maakt de eventuele opdrachten voor de gekozen software. Hij selecteert en hanteert de juiste materialen (o.a. boeken, online cursus, video lessen). Hij bewaakt de voortgang en onderneemt actie wanneer dit nodig is. De student levert hiervoor aan het begin een document op met:

  • haalbare leerdoelen.
  • een realistisch tijdsplanning voor het leertraject.
  • een verantwoorde afweging voor het opdelen van de verschillende inhoudelijke onderdelen.

Tijdens deze fase:

  • zet de student zich proactief in bij het volgen van instructie.
  • formuleert de student relevante vragen en weet die juist te adresseren