PEITO16AO-A: PvB voorbereiding met Bon Temps

De Pvb voorbereiding zal van start gaan met het project Bon Temps.

LET OP: Lees waar Communication Foundation Service staat graag MVC.

Voorbereiding:

 • Introductie Restaurant Bon Temps WCF;
 • Interview Restaurant Bon Temps WCF;
 • Het project start op 11 september 2018;
 • Je dient het gehele project afgerond en ingeleverd te hebben op 11 november 2018;
 • Zonder voldoende voor dit project ben je niet klaar voor je PvB. Je hebt pas een voldoende als alle onderdelen en kerntaken met een voldoende afgerond zijn;
 • Samenwerken en plagiaat is verboden en daar wordt op gecontroleerd;
 • Elkaar helpen is toegestaan, mits vermeld in het rapport beroepshouding.

Jullie contactpersonen zijn:

 • Opdrachtgever D.J.Doorn (klant Carla, Henry en Ralf);
 • Projectmanager D.J.Doorn.

Je werkt volgens de stappen van het kwalificatiedossier. Van elk werkproces lever je het resultaat in via dit formulier. Je voortgang en planning ga je bijhouden in Asana:

 1. Meld je aan;
 2. Maak een team en nodig D.J.Doorn@horizoncollege.nl;
 3. Maak het project Bon Temps aan en vermeld je klas en naam in de titel (bv PEITO16AO-A P.Puk Bon Temps);
 4. Dit heb je uiterlijk 18 september 2018 gedaan.

Vragen kan je stellen via Asana. Alleen persoonlijke vragen worden beantwoord, dus niet klassikaal. Niet iedereen zal dezelfde antwoorden krijgen, pas dus op wat je deelt met elkaar. Denk er ook aan dat je (via @) duidelijk maakt aan welke rol en rolspeler je een vraag stelt. Alle producten sla je op in Asana. Zorg svp voor een duidelijke naamgeving.

Het is mogelijk om op de klant uit te nodigen voor een gesprek. Dit kan alleen op maandag en alleen op afspraak. Met de klant heb je nog een eindgesprek waarin je het hele project toelicht. Alle betrokken studenten zijn daarbij aanwezig.

Iedereen zorgt dat er één of twee studenten uit PEITO17AO-A je persoonlijke team komt versterken (als stagiair) voor de volgende ondersteunende taken:

 • Notulist voor afspraken persoonlijke gesprekken met klant;
 • Reflectie werkprocessen volgens kerntaakdocumenten;
 • Sparringspartner opdracht;
 • testen van de producten.

Voor je gebruikersacceptatietest nodig je twee studenten uit PEITI18AO-A uit om die uit te voeren. Plan deze afspraak van te voren en zorgvuldig. Deze studenten ontvangen een cijfer van je over hun getoonde inzet en prestaties. Dit cijfer telt voor hun mee bij het vak projecten. De gevonden bevindingen heb je nodig voor kerntaak 4, dus noteer ze nauwkeurig.

Deze samenwerking gebeurt op de maandag en via Asana.