Opdracht 1: Het Programma van Eisen

Je stelt de informatiebehoefte vast voor de applicatie. Je legt deze vast in een Programma van Eisen.

Verzamelen van gegevens
1 Bekijk applicaties van branchegenoten.
2 Bereid je voor op een gesprek met de klant. Hij/Zij is de opdrachtgever voor de applicatie.
3 Maak een afspraak met de opdrachtgever.
4 Voer het gesprek met de opdrachtgever.
5 Analyseer de verkregen informatie uit de opdracht en het gesprek.

Opstellen Programma van Eisen
1 Schrijf het Programma van Eisen op basis van de verkregen informatie. Verduidelijk de informatie eventueel aan de hand van schema’s.

Communiceren Programma van Eisen
1 Communiceer het Programma van Eisen met de opdrachtgever met een korte toelichting.
2 Vraag aan de opdrachtgever om goedkeuring van het programma van eisen.

Als resultaat van deze opdracht lever je de volgende producten en/of diensten op.
1 Een gevoerd gesprek
2 Een gecommuniceerd Programma van Eisen