Opdracht 2: Het projectplan

Schrijven van een projectplan
1 Schrijf een projectplan.

Communiceren projectplan
1 Lever het projectplan in bij de opdrachtgever.
2 Licht het projectplan kort toe.
3 Pas eventueel het projectplan aan naar aanleiding van de opmerkingen van de opdrachtgever.
4 Lever de definitieve versie van het projectplan in bij de opdrachtgever.

Resultaat
Als resultaat van deze opdracht lever je de volgende producten en/of diensten op.
1 Een projectplan
2 Een toelichting op het projectplan