Opdracht 3: Het functioneel ontwerp

Opstellen functioneel ontwerp
1 Schrijf het functioneel ontwerp op basis van het Programma van Eisen.

Communiceren functioneel ontwerp
1 Lever het functioneel ontwerp met een toelichting in bij de opdrachtgever.
2 Vraag om goedkeuring aan de opdrachtgever.

Resultaat
Als resultaat van deze opdracht lever je de volgende producten en/of diensten op.
1 Een functioneel ontwerp
2 Een toelichting op het functioneel ontwerp