Opdracht 4: Het technisch ontwerp

Opstellen technisch ontwerp
1 Schrijf het technisch ontwerp aan de hand van het Programma van Eisen en het functioneel ontwerp.

Communiceren technisch ontwerp
1 Lever het technisch ontwerp met een toelichting in bij de projectleider. Geef in de toelichting aan hoe het technisch ontwerp tot stand is gekomen.
2 Vraag om goedkeuring aan de projectleider.

Resultaat
Als resultaat van deze opdracht lever je de volgende producten en/of diensten op.
1 Een technisch ontwerp
2 Een toelichting op het technisch ontwerp