Onderhoud en beheer

Het vak Onderhoud en Beheer beslaat 20 weken, welke verdeeld zijn in 3 modules van 6 of 7 weken. Samen vormen de modules een brede introductie in de wereld van (professionele) onderhoud en beheer.

Aan bod komen procedureel werken, uitwisseling tussen operationele processen en bewaking van kwaliteit. ASL-2 wordt gebruikt voor de uit te voeren processen.

Leerdoelen:

  • De student heeft na afloop specialistische kennis van de informatiestromen binnen de organisatie;
  • De student heeft kennis van de procedures voor licentiebeheer en gebruikersrechten;
  • De student is na afloop in staat om Incidenten (vragen, verzoeken, verstoringen) op correcte wijze af te handelen;
  • De student levert na afloop een goed functionerende applicatie, waarin de overeengekomen tickets opgelost, geadministreerd en gedocumenteerd zijn;
  • De student toetst elke content is op juistheid, volledigheid en bruikbaarheid;
  • De student maakt elke content volledig en bruikbaar.

Bij deze module hoort de volgende praktijkopdracht en bijlages: