Refactoring stap 1: Initiële structuur verbeteren

Opdelen in methods

De huidige implementatie is één grote method. Deze moet opgedeeld worden in verschillende methods.

Aan de volgende guidelines moet worden voldaan:

  1. een method heeft maar 1 doel
  2. een method heeft een beschrijvende naam
  3. een method mag maar 1 loop bevatten
  4. een method mag hooguit 20 statements bevatten

Naamgeving aanpassen

De naamgeving in de huidige implementatie is inconsistent en verwarrend. Dit moet worden verbeterd.

Aan de volgende guidelines moet worden voldaan omtrent de naam van een class, method, parameter of variabele:

  1. een naam is uitspreekbaar
  2. een naam bevat geen afkortingen (behalve zeer gangbare afkortingen als Html etc..)
  3. een naam beschrijft precies het doel van de class, method, parameter of variabele

Verwijderen van niet robuuste code

De huidige implementatie bevat een aantal strings die meerdere keren voorkomen in de code. Deze moeten vervangen worden door constanten. Ook zijn er een aantal getallen welke gebruikt worden om waarden uit xml files te lezen. Hiervoor moet een betere constructie worden verzonnen. De port voor de entree en de exit zijn nu fixed (1=entree, 2=exit). De code gaat hiervan uit. Ook hiervoor moet een betere oplossing worden verzonnen. Bovendien gaat de code ervan uit dat het XML in een bepaalde volgorde is opgebouwd, d.w.z. het eerste veld bevat het RFID, het tweede veld bevat de naam, etc. Ook deze afhankelijkheid moet verwijderd worden.

Aan de volgende guidelines moet voldaan worden:

  1. de sourcecode bevat geen hard-coded strings, maar alleen constanten
  2. de sourcecode bevat geen hard-coded getallen, maar alleen constanten
  3. de sourcecode gaat niet uit van bepaalde posities van waarden in het XML

Broncode bij aanvang: Original

Inleveren voor 2 april 2019.