Refactoring stap 2: Object oriënted design toepassen

Maken van classes

De huidige implementatie bevat geen classes. Er moeten classes komen om data in te lezen, data te verwerken en om data weg te schrijven.

Er moeten classes komen voor een bezoeker, een scan en een port. Het inlezen van de xml-files moet deze classes creëren. De rest van de code moet werken met deze classes i.p.v. de xml-files.

Afhankelijkheden wegwerken

Een aantal filenamen zijn hard gecodeerd in de huidige implementatie. Deze zouden uit een configuratie-file gelezen moeten worden. Dat geldt zowel voor de input files als de output files. Ook zou een aparte directory geconfigureerd moeten kunnen worden voor de input-files en de output files.

De huidige implementatie is gebaseerd op XML. Deze afhankelijkheid moet worden verwijderd zodat er andere implementaties kunnen komen voor het inlezen en wegschrijven. De ‘verwerkende’ code moet onafhankelijk zijn van de implementatie van de XML classes. Hetzelfde geldt voor het genereren van de output.

Opleveren 4 juni 2019