PEITO17IB-D: Powershell & HTML

 • Powershell en HTML brengt programmeren, webdesign en Powershell samen in één practicum. Voorkennis in PHP, HTML en CSS is nodig. Kennis van Powershell is minder noodzakelijk.

  Presentaties:

  Vergeet niet:

  • Start ISE als admin
  • Voer uit: Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy unrestricted
  • (of Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser unrestricted)

  Powershell commando’s:

  • drives (Get-PSDrive);
  • os (Get-CimInstance Win32_OperatingSystem);
  • pc (Get-CimInstance CIM_ComputerSystem);
  • processor (Get-CimInstance CIM_Processor);
  • user (Get-LocalUser).

  Voor jullie praktijkopdracht gaan we het uitbreiden met verschillende soorten events

  • Errors (Get-WinEvent system -MaxEvents 200 | ?{$_.Level -eq 2});
  • Updates (Get-WinEvent setup);
  • Security (get-eventlog security -newest 100 | where {$_.message -like “*aangemeld*”}).

  Deze tabbladen voegen jullie zelfstandig toe.

  Als laatste stap voeren jullie de volgende opdrachten uit:

  • Maak één batch script die alle andere scripts aanroept (runall.ps1). Maak hiervoor gebruik van een array binnen Powershell en een foreach loop;
  • Zorg dat de batch script even wacht ([void](Read-Host ‘Druk op enter…’)) voordat het venster gesloten wordt;
  • Maak de acht scripts zodanig dat er een parameter (ook wel argument genoemd) meegegeven kan worden die er voor zorgt dat als het script wordt aangeroepen niet altijd de browser aanroept (Invoke-Expression). Let er op dat het script ook nog los uit te voeren moet zijn;
  • Zorg dat de scripts netjes melden dat ze gestart zijn en dat ze klaar zijn als ze vanuit de batch aangeroepen worden;
  • Maak een snelkoppeling die de batch script aanroept.

  Hier wat screendumps om aan te geven wat de bedoeling is: