PEITO17AO-A: C# Module 2 – Windows & Database Application Development

WPF

Kunnen samenstellen van user interfaces met controls:

 • Form
 • Label
 • Panel
 • Button
 • Textbox
 • Checkbox
 • Combobox
 • Radiobutton
 • Datagridview

Voor deze controls kunnen afhandelen van de belangrijkste events met methodes

 • Kunnen koppelen van data aan user interface controls
 • CRUD functionaliteit kunnen ontwikkelen
 • Master-detail interfaces kunnen ontwikkelen.

Het verschil tussen MDI en SDI interfaces kunnen uitleggen en herkennen

Visual Inheritance van forms kunnen toepassen

 

Databases

 • Databases kunnen ontwerpen op basis van requirements
 • Databases kunnen normaliseren
 • Kunnen toepassen van SELECT, INSERT, UPDATE en DELETE queries
 • ADO.NET
 • Kunnen toepassen van de SqlConnection, SqlCommand en SqlDataReader classes
 • Bekend zijn met SQL injectie als veiligheidsrisico
 • Kunnen uitleggen wat het nut is van parameterized queries
 • Kunnen toepassen van parameterized queries
 • Kunnen omgaan in C# code met de volgende datatypes en waardes in databasetabellen:
 • Int
 • Bit
 • Float
 • NULL
 • Datetime
 • Varchar, Char en TEXT (en de N varianten)

Windows Services

 • Kunnen uitleggen wat een windows service is
 • Kunnen ontwikkelen van een eenvoudige windows service
 • Het commando om een windows service te installeren kennen

Presentaties:

Eindopdracht: Maak een applicatie over je favoriete sport (gelijk aan de PHP opdracht) waarin je uitslagen kunt invoeren en een stand kan opvragen.