PEITO17AO-A: C# Module 3 – Object-oriented programming

Samengevat: Kunnen uitleggen wat OOP is en waarom het belangrijk is

Classes & objects

 • Uit kunnen leggen hoe classes en datattypes zich tot elkaar verhouden
 • Kunnen maken van classes
 • Kunnen uitleggen waarvoor constructor methods nodig zijn
 • Kunnen maken van constructor methods, eventueel overloaded, en met parameters
 • Uit kunnen leggen waarom properties de voorkeur hebben boven gewone variabelen
 • Properties kunnen maken, Auto-implemented properties kunnen maken
 • Methods kunnen maken, static en non-static, met return types en parameters.
 • Het verschil tussen value en reference type kunnen uitleggen. Hierbij bekend zijn met de termen stack en heap.

Encapsulation

 • Uit kunnen leggen waarom encapsulation belangrijk is.
 • Encapsulation kunnen toepassen op variabelen en methods.

Inheritance

 • Uit kunnen leggen wat het nut is van inheritance
 • Inheritance kunnen toepassen.

Polymorphism

 • Het principe van polymorfisme uit kunnen leggen
 • Kunnen casten tussen types
 • Weten wanneer casting mogelijk is, en wanneer niet.
 • Correct kunnen gebruiken van de keywords virtual en override

Interfaces

 • Uit kunnen leggen wat een interface is
 • Interfaces kunnen maken
 • Classes kunnen maken die interfaces implementeren

Assemblies

 • Uit kunnen leggen wat een assembly is
 • Assemblies van anderen kunnen gebruiken, en eigen assemblies door anderen laten gebruiken.

Presentaties:

Eindopdracht : Leven 1 en 2: