PEITO17AO-A: C# Module 4 – Web development

Het internet, van HTML naar AJAX

TCP, HTTP, Webservers, IIS, State management, browsers, server & client side development

Web development met ASP.NET

Events, controls, user controls, master pages, databases, ajax

Web Development Frameworks

MVC, Entity Framework & Laravel

Advanced Programming Concepts

  • Stack, queue, lists
  • Sorting algorithms (bubblesort & quicksort)
  • Heap, stack, value, reference
  • OOP, polymorphism, inheritance

Opdracht: maak een simpele applicatie op basis van MVC / Unity. Op 12 juli doen we de opdracht gezamenlijk in de les. Onderwerp is vrij, maar gebruik database is uiteraard verplicht. Als je dan niet aanwezig bent, dan is 14 juli de uiterste datum.

Materiaal: