Stagebegeleiding

Als ik stagebegeleider vanuit het Horizon College ben voor je stage, dan geldt het volgende.

Ik zal jullie allemaal twee keer (oktober en januari) bezoeken. Om te beginnen wil ik graag antwoord op de volgende vragen:

 1. Wie is jullie praktijkopleider, inclusief naam, e-mail en bezoekadres;
 2. Wat is jullie stageopdracht?
 3. Aan welke kerntaken en werkprocessen zullen jullie gaan werken?
 4. Voordat ik op bezoek kom wil ik graag dat jullie de oriƫntatieopdrachten gereed hebben;
 5. Presentatie planning-maken;
 6. Voordat ik op bezoek kom hebben jullie je stageplanning in Asana staan:
  • Maak een algemeen project Stage aan met de bijbehorende taken;
  • Zet vraag 1 t/m 4 in Asana;
  • Zet alle kerntaken (als project) er in;
  • Per kerntaak de werkprocessen binnen een kerntaak;
  • Zet in de omschrijving van de werkprocessen wat je gaat doen per werkproces;
  • Maak me teamgenoot met D.J.Doorn@horizoncollege.nl;
 7. Mijn bezoeken zullen in basis op dinsdagmiddag plaats moeten vinden, gezien mijn rooster. Graag zie ik een voorkeursdag en tijd langs komen, inclusief naam praktijkopleider en bezoekadres. Neem contact op met Spinam als er afstemming nodig is.

De bovenstaande punten kunnen jullie het beste bespreken met jullie praktijkopleider. Ik wil graag deze week dat de afspraak, de stagegegevens en het urenoverzicht ingezonden wordt. De overige zaken uiterlijk een week inzenden voordat ik langs kom mailen naar me.

Tijdens mijn bezoek wil ikzelf graag de volgende onderwerpen bespreken:

 1. Stageopdracht en de relatie met kerntaken en werkprocessen;
 2. Oriƫntatieopdrachten;
 3. Het verloop van de stage tot aan het bezoek;
 4. De verwachting voor de rest van de stage aan de hand van de Asana planning;
 5. Het stagewerkboek en beoordeling (zie mail Dhr Zentveld);
 6. Afspraak maken en verwachting voor tweede bezoek.