Frontend Development

Een front-end developer (ook wel front-end ontwikkelaar of front-end programmeur) ontwikkelt de “voorkant” van de website, het zichtbare deel voor de bezoeker. De meest voorkomende situatie is dat een front-end developer een webdesign (oneerbiedig gezegd een aantal afbeeldingen) vertaalt naar een werkend geheel in de browser. Daaronder vallen ook interacties en visuele effecten. Voor het programmeren van het front-end wordt gebruik gemaakt van HTML, CSS en Javascript. Wanneer alle unieke weergaven waar de website uit bestaat zijn uitgewerkt, wordt de code overgedragen aan een back-end developer. Deze programmeert de intelligentie achter het geheel.

Presentaties: